เป้าหมาย : ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และเข้าใจ พร้อมฝึกทักษะกระบวนการคิด ให้มีความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง